Ackrediteringssystem från Shopman.

Shopman har mer än 30 års samlad erfarenhet av ackrediteringssystem både genom utveckling av hård- och mjukvara samt via arbete på plats vid evenemang. Företaget är svenskt och baserat i Falkenberg och som ofta med det lokalproducerade alternativet är kvalitén och servicen högre.

 

Online-verktyget Badgeonline

Badgeonline.se, Admin sidan Badgeonline.se, Admin sidan

Vi har ett kraftfullt och mångsidigt online-verktyg, där godkända användare kan för-registrera sina uppgifter. Mycket av det administrativa arbetet går att flytta ut till användaren utan att kontrollen tappas. Systemet har inga begränsningar vad gäller antal zoner och behörigheter. Ackrediteringskortshanteringen är bara en del av systemets möjligheter. Det finns exempelvis även en matbokningsfunktion där personalen själva kan boka mat och automatiska faktureringsunderlag genereras.

Printtekniken

Plastkort, XXL-CR80 Plastkort, XXL-CR80

En av de absolut viktigaste funktionerna med ett ackrediteringskort är tydligheten. RFID-tekniken är ett viktigt stöd i att säkerställa att rätt person tar sig till rätt områden och även ett verktyg för att låsa redan utfärdade kort. Dock är ett visuellt tydligt kort fortfarande betydande då det signalerar en tillhörighet för samtliga i produktionen och gör det enkelt för säkerhetspersonal att avgöra personens behörigheter även på längre avstånd. Vid evenemang där många zoner och personer hanteras blir det givetvis ännu viktigare med ett tydligt visuellt uttryck.

 


Illustrationen visar skillnaden mellan Shopmans kort och andra leverantörers kort. Hela kvadraten är 88x199 mm, vilket är den storlek Shopman använder. Den gula ytan är 54x86 mm. Med Shopmans printteknik går hela ytan (88x119 mm) att personifiera. Andra på marknaden förekommande printtekniker gör att endast den mindre ytan (44 %) går att personifiera vilket medför en påtagligt sämre tydlighet. Det våra konkurrenter gör för att fylla ut resterande del av kortet är ett statiskt tryck. Detta medför att alla kort oavsett zontillhörighet är lätta att förväxla med varandra.
För stora projekt där många ackrediteringskort ska utfärdas är printhastigheten viktig. Med vår teknik kan vi utfärda upp till 8 kort per minut.

Kortämne

 

Shopman använder ett 1,1mm tjockt återvunnet plastämne av PET, dvs det miljövänliga alternativet till PVC-plast. PET är dessutom ett hårdare material vilket skyddar RFID-kretsen i kortet. Vi har därför betydligt färre problem med att personal som bär sina kort i tuffa miljöer får korten utslitna eller RFID-kretsen förstörd.

RFID och datahantering

Shopmans RFID-system bygger på ett redundant datornätverk där all kommunikation är krypterad. För läsning och/eller skrivning till RFID-chipet krävs dubbel autentisering vilket praktiskt taget omöjliggör kopiering. 


Ackrediteringssystemets data hanteras i ett eget isolerat nätverk med dubbla servrar och automatisk failover vilket minimerar risken för driftstopp även om någon enhet skulle gå ner. Servrarna är försedda med reservkraft och ersättningsenheter ingår i systemet för snabbt byte på plats vid eventuella driftstörningar.
RFID-bågarna i sig har också en redundans i och med lokal lagring av information. Detta innebär att om någon båge tvingas att operera i offline-läge under en kort stund lagras ändå de passager som gjorts genom bågen.